İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Söke Değirmencilik SAN. ve TİC. A.Ş olarak ‘Sağlıklı ve güvenli üretim ‘ sloganından hareketle üst yönetimin de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilinç ve kültürün oluşmasını sağlayarak sağlıklı bir iş gücünün oluşmasına yönelik tüm sorumluluğu yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

Bu bilinç ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için faaliyetlerimiz:

İş sağlığı ve güvenliği boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliği bilincini tüm kademelerde uygulamak ve sürekliliğini sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde çalışanların /çalışan temsilcilerinin katılım ve danışmanlığını sağlamak.

İş yerinde ve iş dışında çalışanların, tedarikçilerin, ziyaretçilerin vb. ilgili kişilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için tüm yasal İSG mevzuatlarına uygun olarak tedbirler almak, araç gereç makine parkını uygun seçmek, kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı ve kullanmayı sağlamak.

Risk değerlendirmesi ve gözden geçirmeleri yaparak proaktif bir yaklaşımla, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşumunu engellemek ve ortadan kaldırmak.

Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı İSG konusunda bilinçlendirmek ve gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleyerek iyi bir iş güvenliği bilinç ve kültürüne ulaştırmak.

Taşeron ve ziyaretçilerin Söke firmasının koymuş olduğu İSG kurallarına uymasını sağlamak.

İSG bilincinin oluşması ve sürdürülebilmesi için gerekli kaynakları sağlamak.

İSG konusunda yapmış olduğumuz iyi uygulamalar ile örnek bir şirket olmayı sağlamak.

Gözden geçirmeler ile sistemin güncel olarak kalmasını, kurulmuş olan İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin sürekliliğinin sağlamak.

Mesajınız Gönderildi

Kapat Anasayfa

Mesajınız Gönderilemedi

Sistemde bir sorunla karşılaşıldı. Lütfen daha sonra tekrardan deneyiniz.

Kapat Anasayfa