Çevre Politikası

Çevre Politikası

Söke Değirmencilik SAN. ve TİC. A.Ş olarak ‘Çevre Geleceğimizdir ‘sloganından hareketle üst yönetimin de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızın çevre ve doğal kaynaklarımıza gereken özeni göstermesi için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, verilmiş ve verilecek eğitimlerle bu bilinci pekiştirmek ve çevre performansını sürekli olarak ileriye taşıyarak gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak için organize bir çalışma tarzını benimsemeyi taahhüt ederiz.

Bu bilinç ile Çevre Yönetim Sistemi için faaliyetlerimiz:

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak çevre bilincini tüm kademelerde uygulamak ve sürekliliğini sağlamak.

Doğal kaynakları doğru, verimli, etkin ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanmak.

Tesis ve proses tasarımlarını, çevresel kirlenmeye sebep olabilecek etkileri göz önüne alarak gerçekleştirmek.

Teknik ve ekonomik olarak çevreye en az zarar verecek proses ve hammaddeleri kullanarak doğal kaynakların daha az ve verimli kullanılmasını sağlamak.

Tüm çalışanlarımız ve taşeronlarımıza eğitimler vererek, çevre bilincinin yerleşmesini ve çevreye olan sorumluluklarının farkındalığını sağlamak.

Çevresel boyutların risk değerlendirmesini yaparak gerekli iç ve dış önlemleri proaktif olarak değerlendirmek.

Hedeflenen çevresel performansın arttırılması amacı ile, tüm bölümlerin katılımını tam olarak sağlamak.

Çevrenin korunması için çevre performansının belirlenen periyotlar ile gözden geçirilmesini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

İlgili taraflar ve çevre boyutlarını göz önüne alarak bölüm hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için her yıl gözden geçirerek takibini yapmak

Sera gazlarının, atık oluşumunun ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması için yenilikçi düşünce içinde olmak. Geri dönüşüm ve tekrar değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

Tedarikçiler ve müşterilerimiz ile sürekli iletişim halinde olarak çevresel etkilerin iyileştirilmesini sağlamak.

Çevre bilincinin oluşması için gerekli kaynakları sağlamak.

Çevre konusunda yaptığımız iyi uygulamalar ile diğer kuruluşlara örnek olmak.

Mesajınız Gönderildi

Kapat Anasayfa

Mesajınız Gönderilemedi

Sistemde bir sorunla karşılaşıldı. Lütfen daha sonra tekrardan deneyiniz.

Kapat Anasayfa